รากศัพท์จีน     

สุภาษิตจีน     

เรียนภาษาจากเพลง      

PINYIN        

สนใจติดต่อ Tel. 02-9396265

 
 
 
สอบภาษาจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวเลข ภาษาจีน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0
○ 
líng              零       
ศูนย์ 
1
一  
yī               壹    
หนึ่ง
2
二 
èr               贰     
สอง
3
三 
sān          叁/参     
สาม
4
四  
sì               肆       
สี่
5
五 
wǔ              伍         
ห้า
6
六  
liù              陆         
หก
7
七 
qī              柒         
เจ็ด
8
八 
bā              捌        
แปด 
9
九   
jiǔ             玖        
เก้า
10
十   
shí             拾        
สิบ
11
十一 
shí yī           拾壹
สิบเอ็ด
12
十二
shí èr           拾贰
สิบสอง
20
二十 
èr shí            贰拾       
ยี่สิบ           
30
三十
sān shí         叁拾 
สามสิบ
40
四十  
sì shí           肆拾      
สี่สิบ
50
五十
wǔ shí 伍拾
ห้าสิบ
60
六十
liù shí          陆拾
หกสิบ
70
七十 
qī shí           柒拾 
เจ็ดสิบ
80
八十 
bā shí           捌拾
แปดสิบ
90
九十
jiǔ shí           玖拾 
เก้าสิบ
100
一百
yī bǎi           壹佰
หนึ่งร้อย
1000
一千  
yī iān     壹仟   
หนึ่งพัน
10000
一万
yī wàn 壹万
หนึ่งหมื่น
100000
十万
shí wàn 拾万
หนึ่งแสน
1000000
百万
bǎi wàn 佰万     
หนึ่งล้าน
10000000
千万
qiān wàn 仟万
สิบล้าน
100000000
亿
 yì 亿万
ร้อยล้าน
 
 
student login
 
สถาบันภาษาจีนหนีห่าว"  เรียนภาษาจีน สอนภาษาจีนฟรี และ หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีน
 
ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ โทเฟล-TOEFL โทอิก-TOEIC  และภาษาจีน เน้นสอบติดใช้งานได้จริง
 
นักบิน.com : ฟรี  ติวนักบิน นักบินการบินไทย ติดแน่นอนทุกสายการบิน รับรองผลโดย อ.ช้าง นักบินมืออาชีพ
 
แอร์โฮสเตส ,ติวแอร์,เรียนแอร์โฮสเตส,สจ๊วต,แอร์โฮสเตรส,สอบแอร์,air hostess,airhostess,flightAttendant
ความหลังภาษาจีน
สอบภาษาจีน
ภาษาจีนชั้นกลาง เป้าหมาย ภาษาจีน
ภาษา สถาบันสอนภาษาจีนหนีห่าว
67 ชั้น 3 อาคาร Top(เยื้อง ม.เกษตรฯประตู2) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Copyright © chinesenihao.com 2008-2009 
ปักกิ่ง ภาษาจีน